نحوه توليد درب شيشه پيركس قابلمه

ساخت قپه و دستگيره قابلمه

تولید ۳تابه روحی کاسیو کردستان

۷ بازديد

۳تابه دسته طلایی کاسیو

سایز ۲۰ ، ۲۴ ، ۲۸ ۴۴۹تومن

0938.127.2118

۰۹۳۸.۶۵۸.۳۴۴۵

0902.605.8772

@RAMILATEFLON

۳تابه دسته طلایی کاسیو سایز ۲۰ ، ۲۴ ، ۲۸ ۴۴۹تومن 0938.127.2118 ۰۹۳۸.۶۵۸.۳۴۴۵ 0902.605.8772 @RAMILATEFLON . . . .  . . . . . . . . .  , تابه کاسیو   , تابه کاسیو دسته طلایی   , تابه کاسیو ضخیم   , تابه کاسیو درب پیرکس   , تابه کاسیو   , تابه سرامیکی   , تابه گرانیتی   , تابه گریل   , تابه رژیمی   , تابه چدن   , تابه نچسب   , تابه نچسب   , تابه فر   , تابه گرانیت   , تابه وک   , تابه چدنی   , تابه شیشه ای   , تابه سرامیک   , تابه دوطرفه   ,  تابه پیرکس   , تابه ای   , تابه پیتزا   , تابه ووک   , تابه  , تابه مرغ   , تابه روحی   ,  تابه سرامیکی بیضی   ,  تابه دسته دار   , تابه رژیمی دوطرفه   , تابه کباب   , تابه گریل نالینو

 

 

 

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . .  , تابه کاسیو   , تابه کاسیو دسته طلایی   , تابه کاسیو ضخیم   , تابه کاسیو درب پیرکس   , تابه کاسیو   , تابه سرامیکی   , تابه گرانیتی   , تابه گریل   , تابه رژیمی   , تابه چدن   , تابه نچسب   , تابه نچسب   , تابه فر   , تابه گرانیت   , تابه وک   , تابه چدنی   , تابه شیشه ای   , تابه سرامیک   , تابه دوطرفه   ,  تابه پیرکس   , تابه ای   , تابه پیتزا   , تابه ووک   , تابه  , تابه مرغ   , تابه روحی   ,  تابه سرامیکی بیضی   ,  تابه دسته دار   , تابه رژیمی دوطرفه   , تابه کباب   , تابه گریل نالینو

کارخانه ۱۰ قابلمه روحی لب پیچ براق

۱۱ بازديد

سرویس ۱۰ قابلمه  روحی پرداخت شده

لبپیچ مدل ساده :۱میلیون ۳۰۰

دسته نقره :۱میلیون ۵۰۰

دسته طلایی:۱میلیون۶۰۰

سایز ۱۴،۲۶،۱۸،۲۰،۲۲،۲۴،۲۸،۳۰،۳۳،۳۶

وزن خالی بدون دسته ۶کیلوگرم

0938.127.2118

۰۹۳۸.۶۵۸.۳۴۴۵

0902.605.8772

@RAMILATEFLON

سرویس ۱۰ قابلمه  روحی پرداخت شده لبپیچ مدل ساده :۱میلیون ۳۰۰ دسته نقره :۱میلیون ۵۰۰ دسته طلایی:۱میلیون۶۰۰ سایز ۱۴،۲۶،۱۸،۲۰،۲۲،۲۴،۲۸،۳۰،۳۳،۳۶ وزن خالی بدون دسته ۶کیلوگرم  0938.127.2118 ۰۹۳۸.۶۵۸.۳۴۴۵ 0902.605.8772 @RAMILATEFLON  . . . . . . . قابلمه روحی ,  قابلمه روحی جهیزیه ,   قابلمه روحی ارزان ,   قابلمه روحی رنگی ,  قابلمه روحی سه تایی ,  قابلمه روحی سه تایی ,  قابلمه روحی عربی ,  قابلمه روحی عربی ,  قابلمه روحی ضخیم ,  قابلمه روحی کودک ,   قابلمه روحی بزرگ ,  قابلمه روحی رنگ ,  قابلمه روحی ۱۰ ,   قابلمه روحی درب ,  قابلمه روحی کاسیو اصلی ارزان ,  قابلمه روحی چدن ,  قابلمه روحی شیک ,  قابلمه روحی رنگ ,  قابلمه روحی الومینیومی ,  قابلمه روحی  ,  قابلمه روحی کماج ,  قابلمه روحی براق ,  قابلمه روحی,  قابلمه روحی ۸

 

 

 

 

 

 

. . . . . . . قابلمه روحی ,  قابلمه روحی جهیزیه ,   قابلمه روحی ارزان ,   قابلمه روحی رنگی ,  قابلمه روحی سه تایی ,  قابلمه روحی سه تایی ,  قابلمه روحی عربی ,  قابلمه روحی عربی ,  قابلمه روحی ضخیم ,  قابلمه روحی کودک ,   قابلمه روحی بزرگ ,  قابلمه روحی رنگ ,  قابلمه روحی ۱۰ ,   قابلمه روحی درب ,  قابلمه روحی کاسیو اصلی ارزان ,  قابلمه روحی چدن ,  قابلمه روحی شیک ,  قابلمه روحی رنگ ,  قابلمه روحی الومینیومی ,  قابلمه روحی  ,  قابلمه روحی کماج ,  قابلمه روحی براق ,  قابلمه روحی,  قابلمه روحی ۸

تولید قابلمه کماج عربی چکشی روحی

۸ بازديد

تولید قابلمه کماج عربی

چکشی روحی

سرویس  ۶تکه دیگ

چکشی رامیلا

سایز ۱۷ .۲۰. ۲۲ .۲۴.۲۸. ۳۱

۱میلیون ۴۹۹تومن

۰۹۳۸.۱۲۷.۲۱۱۸

0902.605.8772

09386583445

@RAMILATEFLON

 تولید سرویس  ۶تکه دیگ چکشی رامیلا سایز ۱۷ .۲۰. ۲۲ .۲۴.۲۸. ۳۱ ۱میلیون ۴۹۹تومن ۰۹۳۸.۱۲۷.۲۱۱۸ 0902.605.8772 09386583445 @RAMILATEFLON  . . . . . . قابلمه عربی, قابلمه عربی , قابلمه عربی چکشی , قابلمه عربی روحی , قابلمه عربی سوزنی ,  قابلمه عربی خمره , قابلمه عربی خمره ,  قابلمه عربی کماج , قابلمه کماج ,  قابلمه کماجدان مسی , قابلمه کماج روحی ,  قابلمه کماج عربی , قابلمه  , قابلمه آلومینیومی ,  قابلمه روحی ارزان قابلمه کماج عربی چکشی روحی

 

. . . . . . قابلمه عربی, قابلمه عربی , قابلمه عربی چکشی , قابلمه عربی روحی , قابلمه عربی سوزنی ,  قابلمه عربی خمره , قابلمه عربی خمره ,  قابلمه عربی کماج , قابلمه کماج ,  قابلمه کماجدان مسی , قابلمه کماج روحی ,  قابلمه کماج عربی , قابلمه  , قابلمه آلومینیومی ,  قابلمه روحی ارزان

آدرس تولید قابلمه زنبور ۷پارچه خرم آباد

۳۸ بازديد

تولید قابلمه ۷تکه کایتو ۸۹۹تومن

دسته طلایی زنبوری لبچدن

سایز ۲۸ ۲۸ ۲۴ ۲۰

@RAMILATEFLON

۰۹۳۸.۱۲۷.۲۱۱۸

٠٩٣۸۶۵۸۳۴۴۵

۰۹۳۰.۰۲۰.۷۵۰۶

, قابلمه زنبوری , قابلمه زنبوری قابلمه ۷پارچه , قابلمه زنبوری هلنا ,  قابلمه زنبوری گرانیتی , قابلمه زنبوری پرتو ,  قابلمه زنبوری ارزان , قابلمه زنبوری بوش ,  قابلمه زنبوری نچسب , قابلمه زنبوری گلدار , قابلمه زنبوری ماموت ,  قابلمه زنبوری پرتوکالا , قابلمه زنبوری قابلمه ۱۴ پارچه ,  قابلمه زنبوری زرفام ,  قابلمه زنبوری ۷پارچه , قابلمه زنبوری ۷پارچه ,  قابلمه زنبوری گلدانی ,  قابلمه زنبوری طرخان , قابلمه زنبوری قابلمه ۱۰پارچه , قابلمه زنبوری رامیلا , قابلمه زنبور , قابلمه زنبوری  , cookware , pot , pan , bakeware , أوانی , مقلاة غطاء , جدور  , قدور  , طاوه

 

 

 

 

. . . . . . . . . . , قابلمه زنبوری , قابلمه زنبوری قابلمه ۷پارچه , قابلمه زنبوری هلنا ,  قابلمه زنبوری گرانیتی , قابلمه زنبوری پرتو ,  قابلمه زنبوری ارزان , قابلمه زنبوری بوش ,  قابلمه زنبوری نچسب , قابلمه زنبوری گلدار , قابلمه زنبوری ماموت ,  قابلمه زنبوری پرتوکالا , قابلمه زنبوری قابلمه ۱۴ پارچه ,  قابلمه زنبوری زرفام ,  قابلمه زنبوری ۷پارچه , قابلمه زنبوری ۷پارچه ,  قابلمه زنبوری گلدانی ,  قابلمه زنبوری طرخان , قابلمه زنبوری قابلمه ۱۰پارچه , قابلمه زنبوری رامیلا , قابلمه زنبور , قابلمه زنبوری  , cookware , pot , pan , bakeware , أوانی , مقلاة غطاء , جدور  , قدور  , طاوه

آدرس تولید قابلمه هشت تکه چدن اردبیل

۲۲ بازديد

 

تولید قابلمه ۸تکه چدن کِنزو

رنگ زرشکی❤ و مشکی????

۱میلیون ۴۵۰تومن

عمده سایز ۲۸ ۲۸ ۲۴ ۲۰

cm 

@RAMILATEFLON

۰۹۳۸.۱۲۷.۲۱۱۸

۰۹۳۸.۶۵۸.۳۴۴۵

۰۹۳۰.۰۲۰.۷۵۰۶

 تولید قابلمه ۸تکه چدن کِنزو رنگ زرشکی❤ و مشکی???? ۱میلیون ۴۵۰تومن عمده سایز ۲۸ ۲۸ ۲۴ ۲۰ cm  @RAMILATEFLON ۰۹۳۸.۱۲۷.۲۱۱۸ ۰۹۳۸.۶۵۸.۳۴۴۵ ۰۹۳۰.۰۲۰.۷۵۰۶ . . . . . . . . . . . . . . ,  قابلمه چدن ,  قابلمه چدن سرامیک ,  قابلمه چدن گرانیت ,  قابلمه چدنی ,  قابلمه چدنی , قابلمه چدن پیلو , قابلمه چدن گرانیتی , قابلمه چدنِ , قابلمه چدن اصلی نالینو , قآبلمه چدن , قابلمه چدن کیژان ,  قابلمه چدن mgs , قابلمه چدن عروس , قابلمه چدن عروس , قابلمه چدن رنگی , قابلمه چدن سرامیک گرانیت استیل تیتانیوم ابمیوگیری چرخگوشت جاروبرقی توستر ماکروفر آسیاب مخلوطکن همزن سماور کتری قوری اسنکپز چاییساز سرویس چاقوساطور پنک , قابلمه چدن کف سرامیک , قابلمه چدن دسینی pot pan , #cookware قدور جدور مقلاة غطاء

 

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . ,  قابلمه چدن ,  قابلمه چدن سرامیک ,  قابلمه چدن گرانیت ,  قابلمه چدنی ,  قابلمه چدنی , قابلمه چدن پیلو , قابلمه چدن گرانیتی , قابلمه چدنِ , قابلمه چدن اصلی نالینو , قآبلمه چدن , قابلمه چدن کیژان ,  قابلمه چدن mgs , قابلمه چدن عروس , قابلمه چدن عروس , قابلمه چدن رنگی , قابلمه چدن سرامیک گرانیت استیل تیتانیوم ابمیوگیری چرخگوشت جاروبرقی توستر ماکروفر آسیاب مخلوطکن همزن سماور کتری قوری اسنکپز چاییساز سرویس چاقوساطور پنک , قابلمه چدن کف سرامیک , قابلمه چدن دسینی pot pan , #cookware قدور جدور مقلاة غطاء

توليد قابلمه لبچدن زنبور كازاما دسته طلايي همدان

۳۷ بازديد

 

قابلمه ۷پارچه كازاماKazama

دستطلا زنبور لبچدن

توليد دبه روحي آلومينيومي جاي روغن شير مازندران

۳۵ بازديد

ليست دبه روحي

جاروغن و شير

0938.127.2118

توليد قابلمه گرانيت لبچدن زنبور دستطلا ۷تكه

۲۴ بازديد

۷تكه لبچدن زنبوري براق

رنگ متنوع گلدوني دسته طلا

كارتون۷۰۷تومن

توليد ۴قابلمه كودك روحي چكشي براق طلايي اصفهان

۳۴ بازديد

توليد ۴قابلمه كودك روحي چكشي براق طلايي

 

۴قابلمه كودك روحي چكشي براق

۲۰ ۱۸ ۱۶ ۱۴cm

توليد قابلمه تابه چدن هشت پارچه لرستان

۲۴ بازديد

قابلمه چدن ۸پارچه

۱ميليون و  ۴۵۰

@ramilateflon

@ramilacookware

@ramila_teflon

+98.938.127.2118

09026058772

09021551590 ,

قابلمه چدن ۸پارچه ۱ميليون و  ۴۵۰ @ramilateflon @ramilacookware @ramila_teflon +98.938.127.2118 09026058772 09021551590   ,  قابلمه گرانيت , قابلمه گرانيتي ,  قابلمه گرانيتي سيزده پارچه ,  قابلمه گرانيتي درب شيشه اي ,  قابلمه گرانيتي يونيك , قابلمه گرانيتي ضدخش فيلون ,  قابلمه گرانيتي زنبوري ,  قابلمه گرانيتي ترك ,  قابلمه گرانيت صورتي ,  قابلمه گرانيت نوزاد ,  قابلمه گرانيتي هفت پارچه ,  قابلمه گرانيتي اصل , قابلمه گرانيت روحي مس ,  قابلمه گرانيت ,  قابلمه گرانيت روحي , cookware , granite cookware , غطاء , طاوه , قدور , جدور  , الأواني

 

قابلمه چدن ۸پارچه ۱ميليون و  ۴۵۰ @ramilateflon @ramilacookware @ramila_teflon +98.938.127.2118 09026058772 09021551590   ,  قابلمه گرانيت , قابلمه گرانيتي ,  قابلمه گرانيتي سيزده پارچه ,  قابلمه گرانيتي درب شيشه اي ,  قابلمه گرانيتي يونيك , قابلمه گرانيتي ضدخش فيلون ,  قابلمه گرانيتي زنبوري ,  قابلمه گرانيتي ترك ,  قابلمه گرانيت صورتي ,  قابلمه گرانيت نوزاد ,  قابلمه گرانيتي هفت پارچه ,  قابلمه گرانيتي اصل , قابلمه گرانيت روحي مس ,  قابلمه گرانيت ,  قابلمه گرانيت روحي , cookware , granite cookware , غطاء , طاوه , قدور , جدور  , الأواني

 

 

  قابلمه گرانيت , قابلمه گرانيتي ,  قابلمه گرانيتي سيزده پارچه ,  قابلمه گرانيتي درب شيشه اي ,  قابلمه گرانيتي يونيك , قابلمه گرانيتي ضدخش فيلون ,  قابلمه گرانيتي زنبوري ,  قابلمه گرانيتي ترك ,  قابلمه گرانيت صورتي ,  قابلمه گرانيت نوزاد ,  قابلمه گرانيتي هفت پارچه ,  قابلمه گرانيتي اصل , قابلمه گرانيت روحي مس ,  قابلمه گرانيت ,  قابلمه گرانيت روحي , cookware , granite cookware , غطاء , طاوه , قدور , جدور  , الأواني