آدرس کارخانه ۳تابه لبچدن زنبور

ساخت قپه و دستگيره قابلمه

آدرس کارخانه ۳تابه لبچدن زنبور

۷ بازديد

 

3تابه لبچدن زنبوری

سایز ۲۰ ، ۲۴ ، ۲۸

۱کیلو ۳۰۰ گرم

۲۰۰ سرویس=۲۵۰تومان

زیر ۲۰۰ سرویس = ۳۲۰تومن

۰۹۳۸.۱۲۷.۲۱۱۸

۰۹۳۸.۶۵۸.۳۴۴۵

0902.605.8772

@RAMILATEFLON

عکس با قیمت .

 3تابه لبچدن زنبوری  سایز ۲۰ ، ۲۴ ، ۲۸ ۱کیلو ۳۰۰ گرم ۲۰۰ سرویس=۲۵۰تومان زیر ۲۰۰ سرویس = ۳۲۰تومن   ۰۹۳۸.۱۲۷.۲۱۱۸  ۰۹۳۸.۶۵۸.۳۴۴۵  0902.605.8772  @RAMILATEFLONعکس با قیمت . . . . .   . , تابه رژیمی , تابه وک , تابه زنبوری  , تابه دوطرفه ,  تابه کاسیو ضخیم , تابه ووک , تابه شیشه ای , تابه مرغ , تابه پیتزا , تابه روحی , تابه دسته دار , تابه رژیمی دوطرفه , تابه کاسیو , تابه کباب , تابه گرانیت , تابه نچسب , تابه گرانیتی , تابه سرامیک , تابه چدنی , تابه ماهی , تابه تک دسته , تابهگریل , تابه سرامیکی دسته دار  , تابه دالتون . . .  , تابه کاسیو   , تابه کاسیو دسته طلایی   , تابه کاسیو ضخیم   , تابه کاسیو درب پیرکس   , تابه کاسیو   , تابه سرامیکی   , تابه گرانیتی   , تابه گریل   , تابه رژیمی   , تابه چدن   , تابه نچسب   , تابه نچسب   , تابه فر   , تابه گرانیت   , تابه وک   , تابه چدنی   , تابه شیشه ای   , تابه سرامیک   , تابه دوطرفه   ,  تابه پیرکس   , تابه ای   , تابه پیتزا   , تابه ووک   , تابه  , تابه مرغ   , تابه روحی   ,  تابه سرامیکی بیضی   ,  تابه دسته دار   , تابه رژیمی دوطرفه   , تابه کباب   , تابه گریل نالینو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. . . . . , تابه رژیمی , تابه وک , تابه زنبوری  , تابه دوطرفه ,  تابه کاسیو ضخیم , تابه ووک , تابه شیشه ای , تابه مرغ , تابه پیتزا , تابه روحی , تابه دسته دار , تابه رژیمی دوطرفه , تابه کاسیو , تابه کباب , تابه گرانیت , تابه نچسب , تابه گرانیتی , تابه سرامیک , تابه چدنی , تابه ماهی , تابه تک دسته , تابهگریل , تابه سرامیکی دسته دار  , تابه دالتون . . .  , تابه کاسیو   , تابه کاسیو دسته طلایی   , تابه کاسیو ضخیم   , تابه کاسیو درب پیرکس   , تابه کاسیو   , تابه سرامیکی   , تابه گرانیتی   , تابه گریل   , تابه رژیمی   , تابه چدن   , تابه نچسب   , تابه نچسب   , تابه فر   , تابه گرانیت   , تابه وک   , تابه چدنی   , تابه شیشه ای   , تابه سرامیک   , تابه دوطرفه   ,  تابه پیرکس   , تابه ای   , تابه پیتزا   , تابه ووک   , تابه  , تابه مرغ   , تابه روحی   ,  تابه سرامیکی بیضی   ,  تابه دسته دار   , تابه رژیمی دوطرفه   , تابه کباب   , تابه گریل نالینو